top of page

Lieven

Venken

Lieven.jpg

IT

Cresciuto in Belgio in un ambiente ricco di musica, Lieven Venken ha iniziato a suonare il violino all'età di quattro anni. Ben presto ha ampliato la sua formazione alle percussioni che, pur eccellendo come vocalista e violinista, sono diventate il suo obiettivo e amore primario. Lieven si è quindi iscritto alla "Lemmensinstuut" del Belgio, studiando con il batterista jazz di fama mondiale Dré PALLEMAERTS. Si è diplomato nel '99 "cum laude". Ha studiato anche ad Amsterdam con Kees CRANENBURG e con Billy HART (New York). Lezioni private, Billy HART, Brian BLADE, Jorge ROSSY, batteria jazz New York 1997 Campo estivo, batteria jazz di Billy HART, ensemble di Mark LEVINE, batteria jazz, ensemble Dworp, Belgio agosto 1997, agosto 1998.


Dopo gli studi, diventa rapidamente un batterista molto attivo sulla scena jazz belga. Come musicista freelance ha tenuto concerti in tutta Europa e negli Stati Uniti con personaggi quali: Mark TURNER, Claudio RODITI, Tim ARMACOST, Hein VAN DE GEYN, Jonathan MORITZ, Brian LYNCH, Pete McCANN, Jesse VAN RULLER, Michiel BORSTLAP, Matt RENZIE, Norma WINSTONE, Martin GJAKONOVSKI, Nicolas SIMION, Norbert SCHOLLY, Rupert STAMM, Noah HOWARD, Darek OLES, Shane ENDSLEY, Mike LE DONNE, Gulli GUDMUNDSON, Chantal WILLIE, Danny GRISETT, Mike CARR, Dan MARCUS, Al DE FINO, Frank VAGANÉE (sax), Nic THYS (b), Bart DEFOORT (sax), Lindsey HORNER (b. ), Kris DEFOORT (p), Bo VAN DER WERF (bar. sax), Erwin VANN (sax), Michel HERR (p), Ron VAN ROSSUM (p), Peer BAIERLEIN (tp), Bas COOYMANS (b), Pierre VAN DORMAEL (gt), Manuel HERMIA (sax), Peter HERTMANS (gt), Steve HOUBEN (sax), Nathalie LORIERS (p), Paolo RADONI, Sal LA ROCCA (b), Bruno VANSINA (sax), Jozef DUMOULIN (p), Piet VERBIST (b), Erik VERMEULEN (p), Jean-Louis RASSINFOSSE, il pianista ceco Emil VIKLICKY (p) ecc. .. Ha avuto l'opportunità di suonare con il WORLDS Project di Erwin VANN (versione sestetto) con a.o. Norma WINSTONE (voce), Eric VLOEIMANS (tp), Michel HERR (p) e Stefan LIEVESTRO (b). Ha lavorato anche in trio con il sassofonista statunitense Jonathan MORITZ, con Lindsey HORNER al basso. Hanno registrato l'album "Xanadu" J.A.S. 06).


Sebbene sia conosciuto soprattutto come jazzista, il suo background eclettico gli ha permesso di spaziare facilmente in altri stili, e ha collaborato con una vasta gamma di artisti, come la cantante gospel americana Lea Gilmore, con la quale è stato in tour e ha registrato l'album dal vivo Gospels For Damien.
Una volta arrivato negli Stati Uniti, nel 2002, Venken è diventato una presenza dinamica sulla scena jazz di New York: ha lavorato nei migliori jazz club di New York con artisti come Tim Armacost, The Brooklyn Bigband, Toots Thielemans, Gregory Tardy e molti altri.

Premiato Con il "High Voltage-sextet" ha ricevuto il premio per la promozione artistica belga della SABAM 2000 (B.A.P. -prijs)

BE

Opgegroeid in België in een omgeving vol muziek, begon Lieven Venken op vierjarige leeftijd viool te spelen. Al snel breidde hij zijn opleiding uit met percussie, dat, terwijl hij uitblonk als vocalist en violist, zijn primaire focus en liefde werd. Lieven ging vervolgens naar het Lemmensinstuut in België, waar hij studeerde bij de wereldberoemde jazzdrummer Dré PALLEMAERTS. Hij studeerde af in '99 "cum laude". Hij studeerde ook in Amsterdam bij Kees CRANENBURG en bij Billy HART (New York). Privé lessen, Billy HART, Brian BLADE, Jorge ROSSY, jazz drums New York 1997 Zomerkamp, jazz drums van Billy HART, ensemble van Mark LEVINE, jazz drums, ensemble Dworp, België aug.1997, aug. 1998.


Na zijn studies wordt hij snel een zeer actieve drummer in de Belgische jazzscene. Als freelance muzikant speelde hij concerten in heel Europa en in de V.S. met mensen als: Mark TURNER, Claudio RODITI, Tim ARMACOST, Hein VAN DE GEYN, Jonathan MORITZ, Brian LYNCH, Pete McCANN, Jesse VAN RULLER, Michiel BORSTLAP, Matt RENZIE, Norma WINSTONE, Martin GJAKONOVSKI, Nicolas SIMION, Norbert SCHOLLY, Rupert STAMM, Noah HOWARD, Darek OLES, Shane ENDSLEY, Mike LE DONNE, Gulli GUDMUNDSON, Chantal WILLIE, Danny GRISETT, Mike CARR, Dan MARCUS, Al DE FINO, Frank VAGANÉE (sax), Nic THYS (b), Bart DEFOORT (sax), Lindsey HORNER (b. ), Kris DEFOORT (p), Bo VAN DER WERF (bar. sax), Erwin VANN (sax), Michel HERR (p), Ron VAN ROSSUM (p), Peer BAIERLEIN (tp), Bas COOYMANS (b), Pierre VAN DORMAEL (gt), Manuel HERMIA (sax), Peter HERTMANS (gt), Steve HOUBEN (sax), Nathalie LORIERS (p), Paolo RADONI, Sal LA ROCCA (b), Bruno VANSINA (sax), Jozef DUMOULIN (p), Piet VERBIST (b), Erik VERMEULEN (p), Jean-Louis RASSINFOSSE, de Tsjechische pianist Emil VIKLICKY (p) enz. .. Hij had de gelegenheid om te spelen met Erwin VANN's WORLDS Project (sextet versie) met o.a. Norma WINSTONE (voc.), Eric VLOEIMANS (tp), Michel HERR (p) en Stefan LIEVESTRO (b). Hij werkte ook in trio met de Amerikaanse saxofonist Jonathan MORITZ, met Lindsey HORNER op bas. Zij namen het album "Xanadu" J.A.S. 06) op.
Hoewel hij vooral bekend is als jazzspeler, kon hij dankzij zijn eclectische achtergrond gemakkelijk overstappen naar andere stijlen en werkte hij samen met diverse artiesten, zoals de Amerikaanse gospelzangeres Lea Gilmore, met wie hij toerde en het live-album Gospels For Damien opnam.


Eenmaal aangekomen in de Verenigde Staten, in 2002, werd Venken een dynamische aanwezigheid in de New Yorkse jazz scene: hij werkte in de top NY jazz clubs met artiesten als Tim Armacost, The Brooklyn Bigband, Toots Thielemans, Gregory Tardy, en vele anderen.


Bekroond Met het "High Voltage-sextet" kregen we de prijs voor Belgische Artistieke Promotie van SABAM 2000 (B.A.P.-prijs).

EN

Raised in Belgium in an environment full of music, Lieven Venken began playing the violin at the age of four. Soon he expanded his training to include percussion, which, while he excelled as a vocalist and violinist, became his primary focus and love. Lieven then entered Belgium's "Lemmensinstuut", studying with world reknowned jazz drummer h Dré PALLEMAERTS. He graduted in '99 "cum laude". He also studied in Amsterdam with Kees CRANENBURG and with Billy HART (New York). Private lessons, Billy HART, Brian BLADE, Jorge ROSSY, jazz drums New York 1997 Summer camp, jazz drums by Billy HART, ensemble by Mark LEVINE, jazz drums, ensemble Dworp, Belgium Aug.1997, Aug. 1998.

After his studies, he rapidly becomes a very active drummer on the Belgian jazz scene. As a freelance musician he played concerts all over Europe and in the U.S. with people such as: Mark TURNER, Claudio RODITI, Tim ARMACOST, Hein VAN DE GEYN, Jonathan MORITZ, Brian LYNCH, Pete McCANN, Jesse VAN RULLER, Michiel BORSTLAP, Matt RENZIE, Norma WINSTONE, Martin GJAKONOVSKI, Nicolas SIMION, Norbert SCHOLLY, Rupert STAMM, Noah HOWARD, Darek OLES, Shane ENDSLEY, Mike LE DONNE, Gulli GUDMUNDSON, Chantal WILLIE, Danny GRISETT, Mike CARR, Dan MARCUS, Al DE FINO, Frank VAGANÉE (sax), Nic THYS (b), Bart DEFOORT (sax), Lindsey HORNER (b.), Kris DEFOORT (p), Bo VAN DER WERF (bar. sax), Erwin VANN (sax), Michel HERR (p), Ron VAN ROSSUM (p), Peer BAIERLEIN (tp), Bas COOYMANS (b), Pierre VAN DORMAEL (gt), Manuel HERMIA (sax), Peter HERTMANS (gt), Steve HOUBEN (sax), Nathalie LORIERS (p), Paolo RADONI, Sal LA ROCCA (b), Bruno VANSINA (sax), Jozef DUMOULIN (p), Piet VERBIST (b), Erik VERMEULEN (p), Jean-Louis RASSINFOSSE, Czech pianist Emil VIKLICKY (p) etc... He had the opportunity to play with Erwin VANN's WORLDS Project (sextet version) with a.o. Norma WINSTONE (voc.), Eric VLOEIMANS (tp), Michel HERR (p) and Stefan LIEVESTRO (b). He also worked in trio with US saxophonist Jonathan MORITZ, with Lindsey HORNER on bass. They recorded the album "Xanadu" J.A.S. 06).

While best known as a jazz player, his eclectic background enabled him to branch out easily into other styles, and he worked with a diverse range of artists, such as American gospel singer Lea Gilmore, with whom he toured and recorded the live album Gospels For Damien.

Once arriving in the United States, in 2002, Venken became a dynamic presence on the New York jazz scene: he has worked in the top NY jazz clubs with artists such as Tim Armacost, The Brooklyn Bigband, Toots Thielemans, Gregory Tardy, and many others.

Award winning With the "High Voltage-sextet" we received the price for Belgian Artistic Promotion of SABAM 2000 (B.A.P. -prijs)

ANAT FORT TRIO - BUBBLES

Lieven Venken - drums

Rene Hart - bass

Anat Fort - piano

bottom of page