top of page

REGISTRO 

INSCHRIJVEN

QUOTA DI ISCRIZIONE + PAGAMENTO

 

Per il modulo 1 e 2  si paga l'importo di 210,- euro per 12 settimane di lezioni (2 ore a settimana). Inoltre, per diventare soci della Società Dante Alighieri Comitato di Genk è necessario versare la quota di 20,- euro. La quota associativa viene rinnovata annualmente. Per le coppie la quota associativa è di 30 euro all'anno. 

 

È necessario versare l'intero importo sul conto della Società Dante Alighieri Genk BE 49 7310 4695 7671 citando "Corso Modulo 2 - nome + cognome".

 

Solo quando l'intero importo è stato trasferito sul conto bancario della Dante Alighieri Genk e quando abbiamo ricevuto il modulo di iscrizione, la vostra iscrizione è in ordine.

INSCHRIJVINGSGELD + BETALING

 

Voor module 1 en 2  betaalt u telkens  210,- euro voor 12 lesweken (2 uur per week). Om lid te worden van de Società Dante Alighieri Comitato di Genk moet bovendien eenmalig 20,- euro worden betaald. Het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks vernieuwd. Voor koppels bedraagt het lidgeld 30 euro per jaar. 

 

Het volledige bedrag moet worden gestort op de rekening van de Dante Alighieri Vereniging Genk BE 49 7310 4695 7671 onder vermelding van "Cursus Module 2 - naam + achternaam".

 

Pas wanneer het volledige bedrag is overgemaakt op de bankrekening van de Dante Alighieri Genk en wanneer wij het inschrijvingsformulier hebben ontvangen, is uw inschrijving in orde.

ISCRIZIONE PER MODULO 2

qr-code-233395600274051.png
bottom of page